Death Distribution by Month
Upto 2004-06 (Total = 996)

2004-06 (5):
Han, Junqing(47)  Mou, Naiwu(41)  Bi, Guohua(64)  Wang, Shujun(36)  Wang, Jinzhong(48) 

2004-05 (8):
Zhang, Yuzhen(48)  Yu, Fenghua(57)  Xin, Jingwen(68)  Han, Zhenju(53)  Xu, Fuzhi(56)  Li, Zhen(52)  Jing, Shuhua(56)  Wang, Yaping(47) 

2004-04 (13):
Liu, Yupu(65)  Dafa Dizi  Cao, Yuqiang  Wang, Dayuan(35)  Huang, Zhao(32)  Wang, Hengyou(47)  Zheng, Fuxiang(35)  Wei, Xinhua(66)  Wang, Xiuyuan(52)  Yan, Liyou(50)  Wang, Chuanping(53)  Wang, Juan(37)  Meng, Qingxia(40) 

2004-03 (16):
Gu, Xiuxian(36)  Sun, Yuhua(48)  Li, Yuanguang(34)  Xiao, Yali(36)  Liu, Jie(35)  Wang, Guofang(42)  Li, Chuanwen(54)  Gao, Shuqin(51)  He, Xiuling  Chen£¬Qing(53)  Zhu, Meijuan(36)  Wang, Dongmei(35)  Peng, Chunrong(45)  Zeng, Lingxiu(60)  Lin, Youhui(63)  Liu, Xiaodong(32) 

2004-02 (14):
Zhao, Xudong(34)  Jiang, Chunxian(34)  Wang, Wenbo(45)  Cao, Yali(46)  Zhao, Fengyun(50)  Wang, Jihua(39)  Du, Yuqing(45)  Wang, Zengcheng(41)  Yang, Lingyun(67)  Zhao, Liuchun(55)  Huang, Jingping(50)  Liu, Wenyu(53)  Pan, Jianjun(33)  Zhang, Shengqi(35) 

2004-01 (13):
Meng, Xiao(37)  Xu, Shuxiang(48)  Na, Changjian(51)  Peng, Guangjun(55)  Zhang, Bingxiang(48)  Luo, Feiming(64)  Zhang, Guoqing(60)  Song, Yulian(52)  Yu, Xianjiang(51)  Luo, Junling  Zhang, Haiyan(34)  Yang, Jinying(53)  Zhang, Jianhua(50) 

2003-12 (15):
Song, Youchun(54)  Wu, Yuan(44)  Liu, Chengjun(32)  Chen, Guijun(59)  Gu, Chuanying(65)  Li, Xuelian(40)  Tang, Meijun(49)  Li, Aiying  Zhao, Guoan(50)  Li, Shuli  Gao, Shiping(58)  Ma, Xinxing(40)  Chen, Hanchang  Yang, Yongshou(82)  Zhao, Mingxiang(46) 

2003-11 (12):
Li, Yutong  Guo, Sulan(54)  Li, Liang(45)  Yu, Chunhai(63)  Li, Xiaoyuan(50)  Ye, Wenying(61)  Yu, Guizhen(55)  Yan, Hai(37)  You, Zhilan(51)  Yang, Xiuqin(50)  Li, Yinglin(60)  Li, Yiansong(57) 

2003-10 (18):
Liu, Tongling(53)  Wang, Hongbin(39)  Xu, Yufeng(46)  Li, Shuhua(32)  Deng, Guojun(60)  Lu, Xingguo(45)  Zhou, Liangzhu(60)  Lu, Bingshen(39)  Li, Ruqing(66)  Zhang, Xiaodong(30)  Xuan, Honggui(36)  Song, Yonghua(45)  Li, Jun(33)  Zuo, Guoqing(37)  Wang, Rongxin(65)  Wang, Shubin(28)  Chen, Dexi(36)  Xue, Xia(30) 

2003-09 (11):
Lu, Qiongfang(43)  Li, Xiufen(63)  Duan, Shiqiong(34)  Zhou, Jingsen(68)  Tian, Baobin(52)  Tian, Junlong(45)  Wang, Jiguo(40)  Yuan, Xiangfan(38)  Liu, Zhichen(32)  Meng, Jixiang(60)  He, Shaohuai(53) 

2003-08 (15):
Zhang, Xuewen(54)  Liu, Limei(41)  Cui, Zhengshu(36)  Ouyang, Ming(41)  Han, Qingcai(62)  Zhang, Xiaohong(29)  Li, Qinzhou  Yu, Jixing(30)  Zhao, Yong(32)  Li, Chuanping(50)  Yu, Wenyou  Xiao, Pifeng(52)  Zhang, Congming(57)  Li, Huaiqing(58)  Cui, Fue(47) 

2003-07 (22):
Li, Zuling  Li, Yuling  Liu, Dejun(51)  Huang, Ke(31)  Tan, Chengqiang(43)  Bai, Xiaojun(35)  Guo, Huailing(60)  Sang, Shuqing(63)  Cui, Ningning(46)  Li, Shuqin(54)  Wang, Wenjun(38)  Deng, Shiying(42)  Wang, Zhiming(39)  Xi, Zhimin(55)  Cao, Ping(40)  Sui, Guangxi  He, Xuehua  Meng, Jincheng(50)  Li, Dianzhong  Yuan, Hezhen(42)  Zhou, Caixia  Lu, Xiufang(56) 

2003-06 (19):
Chen, Duo(54)  Ji, Songshan(27)  Yang, Yufang(50)  Wang, Xiuxia(42)  Tong, Wencheng(49)  Zhao, Aiguo  Zhou, Xiangmei(47)  Jiang, Shulan(60)  Wang, Weihua(25)  Jiao, Fenglan(60)  Xu, Jiling(59)  Wu, Yao(57)  Yang, Guijun(47)  Sun, Shouqi(56)  Yang, Sulan(65)  Liao, Yonghui(70)  Yao, Yaoyuan(31)  Pei, Cuirong  Wang, Shouqi(49) 

2003-05 (23):
Guo, Qiang  Kong, Fanrong(56)  Wang, Kemin  Zhao, Chunying(31)  Di, Wanqing  Sun, Guilan(58)  Zhu, Zongxia(51)  Liu, Yuxiang(50)  Zhang, Nengxiu(54)  Li, Rongxian(44)  He, Wanji(53)  Ma, Zhanmei  Sun, Shimei  Gao, Chengji(52)  Liu, Senle(53)  Guo, Yaling(49)  Jia, Dongmei(33)  Hua, Haiyu(53)  Guo, Meisong(38)  Pang, Siyuan(61)  Song, Shijie(56)  Zhang, Quande  Wang, Guoyue(44) 

2003-04 (22):
Li, Ying  Xu, Xijun  Ke, Ling  Sun, Yuhua(37)  Zou, Qingyu(63)  Zhang, Guizhi(47)  Tang, Fafen(33)  Shi, Zhongyan(45)  Zhong, Hongxi(48)  Zhu, Yinfang(55)  Mei, Jianzhu(55)  Yang, Hailing(34)  Jiang, Laiyou(49)  Xu, Huijuan(65)  Yao, Guijiao  Wang, Gaibian(63)  He, Wenjie(30)  Zhou, Jun(35)  Bai, Shuzhen(60)  Xu, Yunfeng(50)  Li, Weihong  Zheng, Libo(51) 

2003-03 (17):
Zhang, Changming(50)  Guo, Huafeng(36)  Zhao, Yingqi(59)  Yu, Yongquan(45)  Chen, Xiangrui(29)  Zhao, Shuhong(29)  Zhang, Xiaoru(50)  Dong, Cuifang(29)  Bai, Shihua  Gao, Shuhua(49)  Chen, Hongping  Li, Jianhou(67)  Xiao, Guiying  Han, Ming(30)  Li, Zhongmin(31)  Ma, Guilin(65)  Shi, Yueqin(35) 

2003-02 (20):
Peng, Fangjian(45)  Liu, Jie(37)  Lan, Hu(30)  Ding, Feng(29)  Zhao, Xiangzhong(50)  Fu, Zhiyu  Zou, Benhui(55)  Kong, Fanzhe(34)  Zhang, Zhiqiu(47)  Xue, Xia(33)  Tao, Shangen(65)  Zheng, Lanfeng(39)  Yang, Bin(26)  Yuan, Shumei  Sun, Junxian(29)  Liang, Hongguang(42)  Li, Huiwen(32)  Yan, Shaoyuan(49)  Shen, Guoyan(60)  Sun, Lancheng(41) 

2003-01 (25):
Liu, Qunying(42)  Zhang, Cuizhen(66)  Yu, Guanyun(61)  Liu, Jinshan(56)  Yu, Tianyong  Du, Guilan  Wang, Fengqin(39)  Liu, Shufen(39)  Zhang, Dezhen(38)  Meng, Guiying(39)  Bi, Jiaxin(58)  Li, Decong(50)  Zhang, Quanfu(65)  Hong, Haoyuan(28)  Sun, Xueyan(72)  Yao, Sanzhong(34)  Liu, Qingjiu(44)  Zheng, Yongping  Zhang, Qifa(38)  Sui, Songjiao(57)  Tang, Qianwan(52)  Xiang, Xulin(56)  Zhao, Dewen(50)  Zhang, Wannian(58)  Yang, Meiying(53) 

2002-12 (20):
Zhou, Yurong(39)  Wei, Laihe(37)  He, Huajiang(45)  Liu, Deyi(45)  Wang, Shufang(49)  Wang, Xiuyun(47)  Liu, Caiyun  Guan, Lin  Ding, Lihong(36)  Guo, Qirong(59)  Luo, Zhixiang(28)  Yu, Xiulan(60)  Fu, Guilan  Tan, Yingchun(46)  Ding, Yunde(55)  Xu, Guiqin(38)  Zhang, Shouqian  Practitioner(28)  Zhuang, Xincheng(30)  Bai, Hong(53) 

2002-11 (24):
Li, Fenghua(44)  Hu, Hongyue(45)  Hou, Youfang(49)  Yang, Guiqin(43)  Zhai, Xiuqin(61)  Wang, Fengwei(40)  Jiang, Rongzhen(42)  Wei, Zaixin(63)  Bi, Yunping  Huang, Baochen(65)  Song, Xingguo(29)  Long, Gang(33)  Li, Hua(45)  Yin, Ling(34)  Li, Shumin  Song, Changguang(26)  Lin, Zhiping(60)  Mao, Yanping(34)  Lu, Guifang(63)  Song, Ruiyi(48)  Zhang, Youqing(58)  He, Ping(35)  Li, Qinzhou  Wang, Jingrong(60) 

2002-10 (24):
Liao Chaoqi(57)  Li, Hongwei(50)  Que, Fazhi(49)  Kang, Ruizhu(52)  Liu, Guiying(43)  Ouyang, Wei(32)  Zhu, Gaidi  Li, Hongmin(55)  Shi, Hongjie(44)  Gu, Xingzhi(64)  Chen, Ouxiang(43)  Jiang, Liguo(52)  Yang, Xueqin(65)  Practitioner(30)  Practitioner(60)  Wang, Dawei  Xiong, Fengxia(56)  Yang, Yanying(50)  Zhang, Aihua(35)  Li, Meilan(43)  Xing, Yindi(45)  Huang, Lisha(35)  Zhang, Yulan(48)  Zhang, Shuzhen(51) 

2002-09 (22):
Xun Ruilin  Xue Yuzhen(53)  Wang Shuqin(63)  Zhou Yuling  Wang Jiqin(29)  Guo Xiumei(45)  Zhang Yiqin  Yang Hongyan(42)  Mi Zhongsheng(33)  Practitioner  Sun Jihong  Luo Kaijun(55)  Liu, Baoyuan(33)  Wang, Hongtian(41)  Chen, Guilan(63)  Mei, Zhongquan(61)  Dong, Jinlan(38)  Wang, Jingyi(56)  Chen, Xiang(55)  Li, Xinze(51)  Zhu, Zhiyong(26)  Li, Xince(43) 

2002-08 (24):
Cao Shufang(61)  Deng Xiangyun(39)  Wang BaoXian(42)  Wei Chaozong(40)  Piao, Shihao(63)  Fu Xiaoyun(53)  Rao Zhuoyuan(33)  Liu Jiming(61)  Bai Xiuhua(40)  Liu Zhi(61)  Wang Chan(39)  Zhang, Li(40)  Chen Jianning(31)  Liu Guihua  Chen Baoliang(66)  Liu, Erzeng(40)  Tang, Jianping(27)  Zhang, Yunyi(33)  Liu, Yuhong(35)  Ji, Jingchang(52)  Han, Cuiyuan(33)  Hou, Mingkai(35)  Cao, Liangyi(31)  Yang, Junping(35) 

2002-07 (22):
Li Shuyuan(51)  Li Hongbin  Liu Dongfen(52)  Wang Haoyun  Wang Jinling(53)  Zang Dianlong(38)  Wu Mingfang(36)  Zhang Fangliang(47)  Wu Lingxia(37)  Zhang Guohua(24)  Song Huaping(43)  Xiao Chengrui(52)  Liu Liyun(44)  Zhi Guixiang(31)  Zhang Tao(53)  Qing, Shuyan(59)  Xu, Weiwen(45)  Tang, Xiaocheng(40)  Liu, Yan(33)  Zhang, Dabi(60)  Xie, Wenping  Yang, Zhongfang(37) 

2002-06 (22):
Geng Cuifang(48)  Li Guojun(37)  Rui Xiaolin(39)  Gui, Xunhua(38)  Wang Shujun(48)  Zhang Xiaochun(43)  Ye Fenglin(45)  Zhang Zhuo(32)  Wang Xiulan(50)  Li, Xiaojin(33)  Yu Zhengyi(28)  Lu Zhaofeng(39)  Zhao Yuezhen(48)  Zhang Jianxun(64)  Wang, Honggang  Zhao, Dexiu  Sui, Futao(30)  Liu, Mingke(45)  Liu, Gai  Wang, Chongbo(62)  Wang, Defeng(37)  Ms. Yang 

2002-05 (33):
Practitioner(48)  Wu Cuiying  Guo Ping(27)  Yu Lixin(36)  Du Baolan(48)  Miao Qisheng(36)  Wu Baowang(36)  Zheng Wenqin  Yang Fengbin(45)  Zhao Fulan(59)  Li Jiju(37)  Wu Dabi(57)  Song Cuiling(52)  Cui, Cunyi(54)  Zhang Aijiao(39)  Yang Zhonghai(33)  Huang Weijun(50)  Liu, Xiwen(60)  Wang, Yongcheng(40)  Zhou, Wenjie(43)  Ren, Hanfen(73)  Chen, Yongzhe(34)  Practitioner  Liu, Jinling(37)  Chen, Xingtao(39)  Xiang, Xuelan(59)  Chen, Changfa(51)  Sun, Faxiang(60)  Fang, Yuqin(78)  Di, Xishun(50)  Chen, Rongyao(65)  Zhong, Yanzhong(67)  Wang, Guiju(62) 

2002-04 (17):
Yang Wenhui(40)  Shen Jianli(34)  Zhang Yanchao  Li Jian(34)  Li Yuhua  Bai Aixiang(44)  Zou Guirong(36)  Cao Guifen(61)  Dai Xiaojing(61)  Li Xinqi(60)  Wu Jinfang(51)  Yang Wenhua(48)  Yuan, Shengqian(46)  Zhao, Kaisheng(61)  Liu, Yuqing(40)  Sun, Shizhong(32)  Zhao, Yanxia(56) 

2002-03 (25):
Jiang Suhua(50)  Lu Xiuyun(53)  Zhang Guangqing(60)  Li Lanying  Practitioner(33)  Liu Yi(34)  Zhao Fenghua(53)  Liang Suyun(36)  Meng Xianzhi(54)  Wu Qingxiang(50)  Wang Xiaoli(36)  Yu Qiushi(64)  Sun Jianhua(34)  Practitioner  Dai Chunhua(33)  Hao Runjuan(28)  Chen Yanying(35)  Ma, Xiukun(58)  Liu, Haibo(35)  Zhou, Biru(55)  Li, Rong  Shen, Lizhi(33)  Liao, Furong(55)  Zhang, Keyan(23)  Zhu, Jun(54) 

2002-02 (18):
Lv, Shuqiu(46)  Chen Zhenli  Xiao Jinsong(35)  Kou Xiaoping(40)  Liu Qiusheng(40)  Female practitioner(33)  Female practitioner(53)  Fang, LiHong(38)  Yue Kai(29)  Jin Lifeng(39)  Zhang Chuansheng(52)  Practitioner  Xie Nengyang(51)  Tang, Jinmei(71)  Li, Chouren(43)  Li, Li(35)  Duan, Qingfang(48)  Zhang, Baicheng(66) 

2002-01 (22):
Wang, Xiufen(36)  Fu Chunsheng(51)  Zhang Zhenfu(58)  Liu Chunshu(44)  Practitioner  Zhan Wei(31)  Huang Zhiyi(60)  Wu Jingxia(29)  Hu Youliang(48)  Ding Wen(32)  Chen Yong(34)  Feng Guoguang(44)  Hu Hexiang  Pi Jinghui(55)  Female practitioner  Peng Shunan(53)  Shang Guangshen  Liu Wenping(43)  Han, Fuxiang(66)  Sun, Xiucai(50)  Wang, Jinian(29)  Wang, Yi(46) 

2001-12 (26):
Zhang Min  Hou Zhanhai  Li Xiumei(58)  Wang Kefei(35)  Chen Sulan(53)  Wan Guifu(57)  He Xingzong(55)  Guo Shuyan(38)  Female Practitioner  Tai Yurong(36)  Zhan Jinyan(25)  Wang Tiesong(32)  Gao Ya  Practitioner  Dong Guijie(53)  Gu Chenhai(46)  Zheng Fangying(54)  Cui Dezhen (33)  Liu Jian(33)  Li Xiaorong(41)  Zhou Zhenjie(68)  Fan Lihong(29)  Liu Hong  Kuang Su E  Chen, Juwen(67)  Gao, Jinling(46) 

2001-11 (18):
Li Jun(30)  Yuan Jiang(29)  Wu Haiyou  Liao Qinying(33)  Qiu Pingan(54)  Practitioner  Liu Huanqing(58)  Yang Yi(38)  Zhang Duoyun(73)  Li Jingdong(41)  Practitioner(22)  Jia YongFa(35)  Li, Junchen(46)  Li, Kun(66)  He, Guozhong(56)  Ma, Lizhi(37)  Ma£¬ZhongXing(52)  Tian, Lifu(50) 

2001-10 (18):
Li Jin(25)  Yang Mei(23)  Ren Mengjun(56)  Ju Yajun(33)  Mo Shuijin(65)  Practitioner  Tang Tierong  Shan, Yongzhi(56)  Zhang Sufang  Yan Xiuzhong(52)  Chen Biyu(51)  Sun Guilan  Su Baolan  Fan, Yaxiong(42)  Xia, Gang(32)  Sun, Yumei(55)  Tong, Ruilian(62)  Huang, Yulan 

2001-09 (13):
Wang Xinglei(35)  Li Xifang(58)  Chen Aizhong(33)  Yu Xiuling(32)  Wang Yongdong(35)  Zhou Yong(34)  Yu Bixing(50)  Zhou Chenyu(45)  Zhang Lin(53)  Cao Fazhen(56)  Yang Yan(62)  Shen, Deming  Zhou, Yuqin(59) 

2001-08 (21):
Zeng Xiane(36)  Deng Weinan(26)  Zeng Xianmei(63)  Zhang Fengyun(42)  Practitoner  Chen Qiulan  Wu Lianjie  Zhang Weixin(44)  Wang Xiaozong(36)  Wang Hong(39)  Ding Yan(32)  Wang Jinlong(34)  Yuan Zhongyu(47)  Gu Yalou(31)  Gao Mei(30)  Practitioner(38)  Han Shengli(58)  Chai Yong(29)  Wei, Shujiang  Liu, Xin(40)  Huang, Lizhi(53) 

2001-07 (17):
Zhou Fenglin(32)  Chen Jiafu(41)  Tong Zhentian(22)  Liu Yonglai(36)  Chen Chengyong(35)  Wu Qingbin(37)  Cui Yulan  Yang Ruiyu(38)  Wan Xin(28)  Zhang Xiuling  Wang Shenggui(35)  Liu, Fuse(67)  Zhao, Zichu(51)  Hou, Guimin(45)  Yu, Xiuchun(47)  Wang, Zhande(65)  Zhou, Rong(23) 

2001-06 (25):
Chi Yulian(44)  Wang Ling(39)  Wang Qiuxia(48)  Zhang Shengfan(38)  Wang Lanxiang(60)  Li Yinping(37)  Ding Gangzi(47)  Wang Huajun(35)  Huang Jianyong(23)  Xiao Xingai(39)  Song Yuying(63)  Xu Zhilian(31)  Li Changjun(33)  Practitioner  Li£¬Zetao(22)  Lan Hongyu(35)  Zhai Liansheng(60)  Wang Rencheng(35)  Zhao Guoxin(41)  Feng Peizhi(60)  Song Youchun(30)  Ni, Xiuhua  Deng, Weiqun  Guo, Jifang(53)  Guo, Ruixue(63) 

2001-05 (23):
Li Yingxiu(52)  Liu Xiaoling(37)  Gao Feng(31)  Wang Ailing(51)  Zhao Fengnian(48)  Ms. Zhang(49)  Zuo Zhigang(33)  Wang Jinguo(34)  Ren Jinhuan(28)  Song Yanzhao(31)  Liu Dongxue(43)  Wu Yanshui(55)  Rong Fengxian(34)  Li Mei(33)  Zhang Zhenzhong(22)  Wang Le(28)  Li Xianglan(48)  Liu Shaobo  Practitioner  Niu, Huaiyi  Zhou, Zebi(35)  Chen, Xiaoqin  Zhang, Shouxin(70) 

2001-04 (12):
Peng Min(30)  Liu Lanxiang(40)  Wang Aijuan(43)  Xu Zengliang(29)  Pu Xinjiang(53)  Li Baifan(42)  Yu, Lixin(26)  Lai Zhijun(50)  Kong Deyi(38)  Zhang Wenya(35)  Zheng Wei  Yang, Cheng(35) 

2001-03 (24):
Zhao Yingfeng(65)  Practitioner(65)  Xiao Jiayong(34)  Ye Xiufeng(65)  Practitioner(30)  Sun Hongyan(36)  Wang Zhiying  Wang Suqin(70)  Ren Tingling(51)  Practitioner  Lu Xihua(35)  Practitioner  Liu Lei  Liu Shusong(28)  Zhang Qingmei(35)  Chen Dewen(57)  Hu Qingyun(50)  Jiao Zhensheng(66)  Dou Hejun  Sun, Yongde(45)  Zhou, Heliang(55)  Hou, Lijun(60)  Wang, Xiulan(57)  Xuan, Deqiong 

2001-02 (24):
Li Mei(28)  Fang Xianzhi(61)  Practitioner(65)  Han Yuzhu(47)  Wang Huaiying(58)  Practitioner  Nan Chuyin(53)  Ren Pengwu(33)  Liu Zhifen(63)  Shang Shuichi(49)  Xu Guangdao  Lu Liangui(48)  Wang Xiujuan(33)  Li Yanhua(65)  Zhang, Zhigeng(53)  Luo Shaoxiang(36)  Jiang, Liying  Practitioner(32)  Zeng Fanshu(56)  Jiang Laisheng(63)  Peng, Fengmei(61)  Li, Shunfeng(57)  a female practitioner  Liufu, Meihui(44) 

2001-01 (33):
Practitioner(35)  Liu Guimin(35)  Zhang, Baoxing(50)  Li Jingchun(46)  Yang Guibao(56)  Sun Lianxia(50)  Zhang Guiqin(37)  Du Xu(35)  Sun Youfa(24)  Liu Shuchun(38)  Liu Rongxiu(55)  Wang Yan(55)  Yu Wenjiang(56)  Wang Yijia(45)  Song Wanxue(48)  Shang Qingling(38)  Wang Xianyou(56)  Lu Chenglin(37)  Tang Hong(37)  Zhang Yuanming(42)  Zhu Hua(30)  Chen Guibin(35)  Tan Sufen(58)  Sun Shiwen(40)  Gao Lijun(42)  Zuo Shuchun(42)  Hou Xiuping(35)  Cao Jianzhen  Ou Keshun  Zhang, Xiumin(50)  Wu, Simin(63)  Pei, Xiuyan(37)  Zhao, Xiaoping(62) 

2000-12 (30):
Zhao Xin(32)  Tian Baozhen(42)  Practitioner(25)  Hu Mingquan(63)  Su Qionghua(32)  Yi Yongjiang(37)  Xu Bing(33)  Lou Aiqing(34)  Xia Shucai(63)  Yang Qingmin(33)  Congrui Chu(19)  Yu Lianchun(49)  Zhang Zhibin(34)  Practitioner(35)  Practitioner(35)  Liu Chun(28)  Sun Shaomei(37)  Wang Lixin(32)  Fang Cuifang(40)  Practitioner  Hu, Xiuying(48)  Chen Liwen(63)  Li Xuechun(63)  Chen Caixia(40)  Practitioner(28)  Qu Junli(28)  Zhao Dongmei(28)  He, Caibin(49)  Li, Qisheng(70)  Sun, Yanqing(40) 

2000-11 (15):
Zou Songtao(28)  Li Wenrui(37)  Meng Qingxi(43)  Wang Huachen(31)  Zhao Jing(19)  Wang Lixuan(27)  Sun Ruijian(29)  Huang Hanchong(39)  Qiu Zhiyan(35)  Qi Jinsheng(25)  Zhang Fuzhen(38)  Zhang Fu(32)  Practitioner(47)  Zhao, Baolan(63)  Cao, Fengqiu(48) 

2000-10 (16):
Wang Bin(47)  Zhuang Guangxin(21)  Zhang Zhiyou(45)  Xuan Chengxi(61)  Qi Fengqin(43)  Zong, Hengjie(34)  Cai Mingtao(27)  Zou Wenzhi(54)  Xie Guiying(30)  Liu Yucai(60)  Wang Lixia(46)  Wang, Wuke(26)  Cong Yu e(53)  Chen Yuqing(61)  Wang, Ziguang(54)  Long, Zhaohui(27) 

2000-09 (9):
Tao Hongsheng(46)  Shi Bei(49)  Yang Guizhen(40)  Kong Qinghuang(33)  Ma Yanfang(33)  Zhang Wannian(71)  Lu Hongfeng  Li Ping(31)  Zheng, Huabing(19) 

2000-08 (10):
Wang Xuezhi(30)  Li Faming(52)  Zhang Tieyan(29)  Liu Jiankun(31)  Dong Yongwei(52)  Wang Yixin(67)  Li Zhishui(59)  Lv, Huizhong(38)  Feng, Shizhao(65)  Li, Chunrong(48) 

2000-07 (17):
Li Zaiji(48)  Wang Peisheng(68)  Liu Fengchun(56)  Xiao Yanglong(32)  Shao Shisheng(58)  Li Baoshui(39)  Liu Yufeng(64)  Tian Xiangcui(61)  Cui Jianguo(36)  Wang Youju(64)  Wang, Shuquan(30)  Zeng Yuwen(25)  Jiang, Xiuyun(52)  Wang, Wenxue(63)  Lu, Guirong(49)  Lu, Wenqian(26)  Shu, Zusi 

2000-06 (9):
Tian Shiqiang(32)  Su Gang(32)  An Xiukun(49)  Zhang Yuzhen(46)  Gong Baohua(35)  Liu Shiyou(72)  Li, Baoxia(48)  Shen, Shuhua(47)  Zhang, Yanxun(53) 

2000-05 (13):
Zhou Zhichang(45)  Wang Xiuying(45)  Mei Yulan(44)  Yao Baorong(52)  Yin Shuyun(46)  Li Jianbin(23)  Gao Hua(31)  Lin Limei(30)  Zhao Qiying(34)  Wang Gaizhi(47)  Sun Yalan  Liu, Hongxue(57)  Zhang, Caihou(70) 

2000-04 (3):
Li Yanhua(45)  Li Huixi(40)  Sun Shuqin(58) 

2000-03 (9):
Zhang Zhenggang(36)  Wang Xingtian(44)  Ge Xiulan(51)  Huang Xinjin(43)  Li Shouqiang(37)  Huang Yaoying(68)  Wang, Shuxian(42)  Sun, Xiumei(24)  Zhang, Yanju(33) 

2000-02 (7):
Liu Xuguo(29)  Chen Zixiu(59)  Yang Xueqin(36)  Yan, Huiqin(60)  Wang Yuru(60)  Cui Aiyuan(42)  Ms. Shi(21) 

2000-01 (8):
Zhang Shuqi(52)  Liu Zhilan(40)  Gao Xianmin(41)  Miao Qun(28)  Liu Junming(32)  Liu Xianju(63)  Wang Yongru(63)  Song, Gang(53) 

1999-12 (7):
Guan Chaosheng(56)  Yang Weidong(54)  Cui Xiaojuan(40)  Gu Jiahong(27)  Zhang Zhongjie  Wu, Guoliang(35)  Tang, Yun(29) 

1999-11 (5):
Xia Wei(43)  Yu Xiangmei(35)  Pei Ouhua(61)  Liu Lianyi(54)  Chang, Baoli(20) 

1999-10 (8):
Wang Guoping(40)  Zhao Jinhua(42)  Zhu Shaolan(50)  Li Guihua(47)  Jin Zunyi(25)  Yu Shuqin  Guo, Shufen(49)  Jiang, Genjin(47) 

1999-09 (3):
Zhao Dong(38)  Dong Buyun(36)  Mother of Fu Xiaojuan(56) 

1999-08 (7):
Chen Ying(17)  Zheng Junshu(24)  He Jun(28)  Wang Yaxuan(53)  Zhen, Yujie(28)  Liu, Ming(28)  Wang, Xidong(25) 

1999-07 (5):
Dai Xiangguang(29)  Zhong Yuxiu(27)  Wu Zhanrui  Yan, Yongdong(28)  Chen, Min